Wonen

De woonomgeving van cliënten is van essentieel belang voor de kwaliteit van zorg voor uw cliënten.

Wonen

Kwalitatief goed wonen

De woonomgeving van onze cliënten is van essentieel belang voor de kwaliteit van leven. Op zowel organisatorisch als individueel niveau moeten er vaak keuzes gemaakt worden in het belang van de cliënt, het netwerk en de organisatie.

Qare-Zorg is op zoek naar cliënten die een vraag hebben tot begeleid wonen. Qare-Zorg heeft de ambitie om op korte termijn een wooninitiatief op te zetten comfort onze eigen visie, binnen de kaders van de actuele wet- en regelgeving.

Heeft U vragen met betrekking tot begeleid wonen? Neem dan contact op middels het contact formulier.

wonen

 

Qare-Zorg kan u een onafhankelijk advies geven m.b.t. het maken van keuzes t.b.v. alle aspecten die kwalitatief goed wonen voor uw cliënten mogelijk moet maken.