Vrijheidsbeperking

Dring samen met ons vrijheidsbeperking terug zonder de veiligheid van de cliënt uit het oog te verliezen.

Qare-Zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Qare-Zorg ondersteunt en adviseert het interne verbeterteam. Samen creëren we een gedegen draagvlak onder cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers.

We starten met een grondige analyse van de huidige situatie. Op basis van deze gegevens kunnen medewerkers hun eigen diagnose stellen. Dat vergroot de bewustwording. Vervolgens werken we verder op twee niveaus:

  • Organisatie niveau: welke voorwaarden zijn belangrijk om medewerkers in staat te stellen vrijheidsbeperkende maatregelen af te bouwen?
  • Cliënt niveau: waarom is deze maatregel bij deze cliënt ingesteld en wat is het risico inventarisatie bij afbouwen?

vrijheidsbeperking

Waarom kiezen voor Qare-Zorg?

Qare-Zorg heeft jaren lange ervaring met het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Volgens een gedegen werkwijze, vanuit de 3H’s, wordt de maatregel samen met het team rondom de cliënt, verantwoord terug gedrongen.

Trots

Qare-Zorg is trots om te vermelden dat het in opdracht van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) vrijheidsbeperkende maatregelen terug mag dringen.

Resultaten

Eerdere ervaringen van Qare-Zorg laten een drastische afname zien in het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen.

Dit leidt tot:

  • een sterk verbeterde kwaliteit van zorg
  • een grotere professionaliteit bij medewerkers
  • lager ziekteverzuim
  • afname van het aantal valincidenten met letsel
  • afname van het gebruik van psychofarmaca.