Coaching

De manier van coachen is essentieel voor kwalitatief goed resultaat

Coachen met de 3H’s

Coaching bij Qare-Zorg

coaching

Qare-Zorg is ervan overtuigd dat de manier van coachen essentieel is om het bestaansrecht van het product uit te kunnen dragen en te borgen. Door de manier van coaching goed af te stemmen, wordt het denken vanuit het bestaansrecht van de organisatie continue als uitgangspunt gebruikt. Hier zit de borging in en een kwaliteitsgarantie voor de korte en langere ter-mijn. Tevens zal het product beschikken over uw unieke eigenschappen, hierdoor wordt het product onderscheidend binnen de markt.

3H's coaching
Het coaching model en de werkwijze van Qare-Zorg is opgebouwd vanuit de 3H’s. Deze staan voor Hart, Hoofd en Handen.

Meer informatie over de 3H’s kunt u vinden door hier te klikken.