Thema’s

De actuele thema’s waarin Qare Zorg ondersteunt

Thema’s

Altijd actueel

Qare-Zorg richt zich met name op kwaliteit verbetering binnen de zorg. Oorspronkelijk door het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Qare-Zorg heeft haar horizon verbreed en geeft nu ondersteuning om meerdere thema’s. Qare-Zorg bied binnen de Peelgemeenten op ambulante basis ondersteuning voor cliënten met een zorgvraag. Wij hebben expertise op het gebied van begeleiding bij cliënten met onder andere; Autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS en/of met een Verstandelijke Beperking. Samen met onze cliënten gaan we op zoek naar een passende begeleiding om bij de specifieke zorgvraag ondersteuning te bieden. Qare-Zorg heeft als streven om de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn omgeving te vergroten.

Qare-Zorg is er trots op dat het verbreden van de horizon is gerealiseerd zonder onze authentieke werkwijze te veranderen.

De thema’s waar Qare-Zorg in ondersteunt zijn altijd actueel. Qare-Zorg is door zijn brede netwerk altijd tijdig op de hoogte van aankomende veranderingen en trends. Qare-Zorg streeft er naar om proactief haar kennis en kwaliteiten in te zetten. De actualiteit kan ertoe leiden dat thema’s aangepast, toegevoegd of vervangen worden.