3H’s van Qare-Zorg

Werkwijze en Coaching model

De 3H’s van Qare-Zorg

Hart, Hoofd en Handen

Qare-Zorg is ervan overtuigd dat de manier van coachen essentieel is om het bestaansrecht van het product uit te kunnen dragen en te borgen. Door de manier van coaching goed af te stemmen, wordt het denken vanuit het bestaansrecht van de organisatie continue als uitgangspunt gebruikt. Hier zit de borging in en een kwaliteitsgarantie voor de korte en langere termijn. Tevens zal het product beschikken over uw unieke eigenschappen, hierdoor wordt het product onderscheidend binnen de markt.

3H's coaching
Het coaching model en de werkwijze van Qare-Zorg is opgebouwd vanuit de 3H’s. Deze staan voor Hart, Hoofd en Handen. Qare-Zorg heeft een korte samenvatting op deze site gepubliceerd om u een idee te geven wat wij onder de 3H’s verstaan.

3H's

Hart

Onder Hart verstaan we; Inspiratie, intrinsieke motivatie, drijfveer. Beslissingen worden hier genomen op basis van emotie.
De focus van Coaching richt zich bij Hart op de emotie. Het is immers de emotie die maakt dat je op een bepaalde manier handelt. Emoties zijn: Blij, Boos, Bang en Bedroefd. Het is de emotie die jouw keuze bepaald.
De stijl van leiding geven die bij Hart gewenst is wordt als Leiderschap omschreven. Leiderschap is een leidinggevende stijl en moet hier niet als functie gezien worden.
Vragen die je als coach, collega of leider stelt, gaan over het waarom van het bestaansrecht.

Hoofd

Onder Hoofd verstaan we denken, gedachtes die we creëren. Het is hier van belang deze gedachtes te ordenen. Tijdens Hoofd wordt draagvlak voor het verdere verloop gecreëerd. Het onderdeel Hart wordt hierdoor versterkt en zal nog beter verankert en dus geborgd worden.
De focus van Coaching richt zich bij Hoofd vooral op de gedachtes die we creëren. De emotie die hierbij hoort, mag niet uit het oog verloren worden. Het is de emotie die jouw keuze bepaald. Om invloed te hebben op je emotie moet je je gedachtes veranderen.
De stijl van leiding geven die bij Hoofd gewenst is, wordt als Managen omschreven. Managen is een leidinggevende stijl en moet hier niet als functie gezien worden. Door te Managen komen we in de volgende stap die Processen genoemd wordt. Onder Processen verstaan we problemen onderzoeken, concepten maken, start implementatie.
Vragen die je als coach, collega of manager stelt, gaan over hoe je het bestaansrecht tot uiting laat komen.

Handen

Onder Handen verstaan we; uitvoering, product of resultaat. In dit onderdeel komen de concrete veranderingen tot uiting. Alle inspanning en het harde werken worden nu zichtbaar. Doordat in de zorg vaak resultaat gericht gewerkt wordt, is het van belang niet het resultaat als doel te bestempelen. Het resultaat is een middel om te komen tot verbetering van de kwaliteit.
De focus van Coaching richt zich bij het onderdeel Handen op zowel gedachtes als emoties. Beide gekoppeld aan de doelstelling. Het handelen is verbeterd doordat men de gedachtes rationeel heeft gemaakt en zo de emotie beïnvloed heeft. Doordat de emotie beïnvloed is maak je andere keuzes. Keuzes- en dus producten- die gemaakt zijn om het bestaansrecht van de organisatie te waarborgen en de kwaliteit het verbeteren.
Stijl van leiding geven is Managen. Ook hier weer als stijl, niet als functie. Onder Handen maken we nog onderscheid in twee stappen. De eerste stap is innovatie als proces, waarbij de focus ligt op de identificatie tussen alle betrokkenen. De tweede stap is de innovatie als product, het eindproduct.
Vragen die je als coach, collega of manager stelt, gaan over wat je concreet in handelen laat zien. De borging zit hem nu niet alleen meer in processen, maar belangrijker nog het zit in de mensen die het uit moeten voeren.