Over Qare-Zorg

Welkom bij Qare-Zorg

Het ontstaan van Qare-Zorg

Welkom op de website van Qare-Zorg

In januari 2014 is Qare-Zorg op initiatief van Koen Teepen opgericht om meer invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van zorg. Qare-Zorg heeft dit in eerste instantie kunnen realiseren door de focus te leggen op het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij cliënten met (zeer) ernstige gedragsproblemen. Op korte termijn zijn hier fantastische resultaten bereikt. Dit heeft ons enorm geïnspireerd om onze visie door te ontwikkelen.

Qare-Zorg heeft als core-business verbeteren van kwaliteit van zorg. Qare-Zorg heeft hier invloed op door het invullen van de primaire zorgvraag, maar ook door het ontwikkelen van verbetertrajecten binnen de langdurige zorg.

Primair zorg bieden wij door  het invullen van ambulante zorgvragen in Deurne en omstreken. Hiervoor zijn wij geregistreerd en officieel aangesloten bij Peel 6.1.

Ook is het mogelijk om de expertise van Qare-Zorg in te zetten voor uw instelling of Locatie. Dit kan zijn als individueel begeleider, maar ook als Manager in het midden segment of als Educator en inspirator voor kleine tot grote groepen medewerkers.

Wij geven educatie op het gebied van het terugdringen van medicatie fouten, het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, inzichtelijk en meetbaar maken van bestaande processen en het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Qare-Zorg doet dit door zoveel mogelijk gebruik te maken van de reeds bestaande systemen en structuren binnen uw organisatie.

Qare-Zorg geeft de voorkeur om eerst draagvlak te creëren. Dit doen we door medewerkers uit het primaire proces zeer actief te betrekken. Door deze manier van werken is Qare-Zorg onderscheidend. Wij nemen geen genoegen met enkel een goed doordacht en helder omschreven plan. Het gaat ons vooral om een attitude verandering van de medewerker. Daarnaast komt er een gedragsverandering met als resultaat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering binnen uw organisatie. De werkwijze die Qare-Zorg hiervoor hanteert, worden benaderd vanuit de 3H’s.

 

K-1