Belevingsgerichte zorg

een groot goed

Belevingsgerichte zorg

Dat verdiend een Podium

Onder belevingsgerichte zorg verstaat Qare-zorg cliëntgerichte zorg. Zorg waarbij de cliënt centraal staat. Het is voor Qare-zorg een vanzelfsprekendheid om cliënten te accepteren en waarderen voor wie ze zijn. Dit doen we door niet de nadruk te leggen op hun beperkingen, maar op de mogelijkheden. Niet beheersmatig denken, maar alle opties open houden en meebewegen binnen de belevingswereld van de cliënt. Niet de focus leggen op het beheersen van probleemgedrag, maar door het creëren van eigenwaarden door de onderliggende relatie tussen cliënt en begeleider te herstellen. Qare-Zorg is van mening dat het contact tussen cliënt en begeleiding de enige echte situatie is waar kwaliteit van zorg daadwerkelijk tot uitging komt.

De ervaring leert ons dat de 3h’s van Qare-Zorg een boost geven aan het ontwikkelen en implementeren van deze zienswijze. Daarnaast gaan de 3H’s perfect samen met het behandel model Triple C en de Methodiek Meer Mens.